Kaj je psihoterapija

kaj_je_psihoterapija

“Psihoterapija je namerna uporaba kliničnih metod in medosebnih značilnosti, ki slonijo na uveljavljenih psiholoških principih z namenom spremeniti klientovo vedenje, mišljenje, čustva in/ali druge osebnostne značilnosti v smeri, ki jih klient želi.”, (Prochaska in Norcross, 2003)¹

Psihoterapija želi s pogovorom v kvalitetnem odnosu klient – terapevt razreševati različne psihološke težave. Psihoterapevtski cilji se razlikujejo glede na potrebo in željo klienta, kakor tudi glede na obliko psihoterapije. Tako se lahko osredotočamo na odpravo simptoma ali neželenega vedenja, ozaveščamo nezavedno, ustvarjamo podporo, iščemo nove poglede in rešitve ali se posvetimo osebnostni rasti. ¹

Skozi proces psihoterapije se naučimo začutiti in primerno izraziti svoja čustva, razreševati različne težave, spremeniti manj funkcionalna vedenja, obvladati stres, tesnobo in ustrezneje delovati v različnih življenjskih situacijah in odnosih.

Kako poteka psihoterapija?

Uvodni razgovor

Prvo srečanje je namenjeno spoznavanju in ni pogojeno z nadaljevanjem same terapije. Pobliže se spoznamo s trenutno življenjsko situacijo, dotaknemo se pričakovanj in ciljev psihoterapije. Sklenemo dogovor, ki je vzajemno usklajen. Ta zajema realne cilje, določitev termina in seznanjenje z upoštevanjem etičnega kodeksa, ki me zavezuje k molčečnosti.

 Psihoterapevtska ura

Psihoterapevtska ura običajno poteka enkrat tedensko in traja 60 min. Vsi drugi dogovori se sklenejo individualno, odvisno od različnih potreb klientov, na prvem, brezplačnem srečanju.

Psihoterapevtsko svetovanje

Svetovanje je namenjeno razreševanju različnih težav, pri katerih potrebujete podporo oziroma nasvet v določeni situaciji, v kateri ste se znašli.

Gestalt terapija

Delam po metodah gestalt terapije, ki ima holističen pogled na človeka, kar pomeni, da se človeka obravnava iz emocionalnega, kognitivnega in telesnega vidika.
Več o gestaltu >>


¹ Žvelc, Možina, Bohak: Psihoterapija, Ljubljana : IPSA, 2011