Predstavitev

tina_o_meni

Odkar pomnim sem se zanimala za odnose, ljudi, iskanje smisla in zadovoljstva v vsakdanjem življenju. Želja, da bi znala in zmogla nekoč pomagati sočloveku, je v meni z leti rasla. Študijska in poklicna pot sta pravzaprav vse to poglobili. Navduševala sem se nad učenjem – po eni strani študijske literature, po drugi, meni najljubši, pa skozi življenje,  naše odnose, bolečino, veselje, radost …

Moja pot se je nadaljevala s študijem na Fakulteti Sigmunda Freuda v Ljubljani, kjer sem diplomirala leta 2014. Zatem sem se vpisala še na specialistični študij na IG Wien, kjer sem novembra 2017 končala edukacijo iz gestalt psihoterapije. Februarja 2019 sem magistrirala iz psihoterapevtske znanosti na SFU v Ljubljani. Pot, ki sem jo prehodila tekom študija, je vključevala večletno obvezno delo na sebi preko skupinske in individuale učne terapije ter prakse, kar sem izvajala v različnih psihosocialnih ustanovah.

Že kot specializantka gestalt psihoterapije sem oktobra 2013 začela izvajati individualno psihoterapijo, leto za tem pa tudi še skupinsko. Največ psihoterapevtskih izkušenj sem pridobila na področju psihosomatike, anksioznosti in depresije. Delam v svoji zasebni praksi v Radljah ob Dravi (na Koroškem) in v Ljubljani. Svoje delo opravljam pod redno individualno in skupinsko supervizijo.

Že od študija dalje se udeležujem številnih izobraževanj na temo psihoterapije, dela s telesom, sanjami, kreativnimi mediji, dela z otroki, idr. Pri tem se ne omejujem zgolj na en določen psihoterapevtski pristop, saj menim, da je takšen pristop bolj učinkovit. Raziskovanje človeka vendarle zahteva poglede iz različnih zornih kotov, za katere si prizadevam biti kot psihoterapevtka tudi odprta.

Z veseljem si bom vzela čas za dodatna pojasnila in informacije v zvezi z mojo prakso, prav tako se veselim našega sodelovanja, če se zanj odločite.

Martina Vajs
mag.pth., gestalt psihoterapevtka

 

IZOBRAŽEVANJA V OKVIRU PSIHOTERAPIJE:

1. 10. 2009 – 25. 4. 2014: Baccaulaureate Programme in Psychotherapy Sciences (Sigmund Freud PrivatUniversität Wien)

1. 9. 2011 – 7. 11. 2017: Clinical Training in Gestalt Therapy (Institut für Integrative Gestalttherapie Wien)

18. 8. 2013: Psihodrama – izkustven seminar pod vodstvom Vladimirja Miloševića, dr.med., spec. psih.

23. 8. 2013: Imago terapija – izkustven seminar pod vodstvom dr. Jasne Burnač Štefok, spec. psih., psihoterapevt (ECP)

9. 11. – 10. 11. 2013: Sistemska epistemologija in emocionalno fokusirana terapija za delo s pari pod vodstvom dr. Kyriaki Polychroni (Slovenski inštitut za psihoterapijo)

19. 11. 2016: Terapevtsko delo s sanjami  pod vodstvom Monice Anthony in Romane Kress (Inštitut za transpersonalno psihoterapijo)

1.6. – 3.6.2018: 15. Študijski dnevi SKZP: Mnogoteri obrazi travme in vzpostavljanja ravnovesja (Slovenska krovna zveza za psihoterapijo – SKZP)

22. 3. 2018 – 25. 3. 2018: Gestalt Child Play Therapy pod vodstvom Felicie Carroll iz West Coast Institute for Gestalt Therapy with Children & Adolescents (Zavod Spoznaj se)

1.10.2015 – 22.2.2019: Master’s Degree in Psychotherapy Science (Sigmund Freud PrivatUniversität Wien)

November 2018 – junij 2019: Terapija sprejemanja in predanosti (ACT- Acceptance and Commitment Therapy) pod vodstvom Aleksandre P. Meško, spec. klinične psihologije in Nuše Klinar, univ. dipl. psihologinja

8.11. – 10.11.2019: Geštalt terapija s pari (Inštitut za družinsko terapijo in Slovensko društvo za geštalt terapijo) pod vodstvom Kevin-a Mc Cann in Favorit-a Barbarello

11.12.2020: Zgodnji odnosi in njihov vpliv na razvoj osebnosti skozi prizmo teorijo navezovanja (Ministrstvo za zdravje RS)

29.1.2021: Zasvojenost s seksualnostjo in internetno pornografijo (SKZP- Slovenska krovna zveza za psihoterapijo)

22.4.2021: Na čuječnost in sočutje usmerjena integrativna psihoterapija (SKZP- Slovenska krovna zveza za psihoterapijo)

26.5.2021: Ko mladostnik sam “zdravi” svoje stiske (Ministrstvo za zdravje RS)

25. – 27.5.2021: Motnje hranjenja in motnje prehranjevanja – v teoriji in praksi (SKZP- Slovenska krovna zveza za psihoterapijo)

 

UDELEŽBA NA SEMINARJIH IN SIMPOZIJIH:

26.11.2018: Mednarodni simpozij “Vpliv zgodnjih travmatičnih izkušenj na fizično in duševno zdravje ter funkcioniranje v odraslosti” (Nacionalni inštitut za javno zdravje)

31.5.2018: Regijski strokovni posvet “Dobro starševstvo bivših partnerjev” (Center za socialno delo Slovenj Gradec)

6.11.2019: Nacionalna konferenca ob mesecu preprečevanja zasvojenosti “Skupaj zmoremo več” (Nacionalni inštitut za javno zdravje)

10.12.2020: Spletno in kombinirano učenje v visokošilskem izobraževanju: izbira in implementacija sodobnih komunikacijskih medijev (INOVUP- Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu)

23.12.2020: Izzivi in dileme ocenjevanja znanja pri visokošolskem izobraževanju na daljavo (INOVUP- Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu)

5.2.2021: Poučevanje, učenje in nova normalnost: primer Aotearoa Nova Zelandija in moč pripovedovanja zgodb (INOVUP- Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu)

 

 

OSTALE AKTIVNOSTI:

September 2015 – junij 2017: Center za osebnostno rast in psihoterapijo (CORP), kjer sem delala kot specializantka gestalt psihoterapije, izvajala individualne in skupinske terapije ter delavnice

Izvedba seminarjev in delavnic na temo stresa, povezave uma in telesa, izražanje čustev s pomočjo kreativnih medijev, idr.